Services – Apotheek Hofsteede – Oss

Services

| Vertrouwensrelatie met alle cliënten
Ons kwaliteitsbeleid is er op gericht ….. [Meer]

| Recepten patientenservice
Er zijn vele mogelijkheden waardoor wij ….. [Meer]

| Medicatiebegeleiding door mens en computer
Er moet veel gebeuren voordat ….. [Meer]

| Melden van bijwerkingen
Wanneer u geneesmiddelen moet gebruiken ….. [Meer]

| Herhaalservice
Met uw huisarts hebben wij afspraken gemaakt …… [Meer]

| Herhaalrecepten
Heeft u nog geneesmiddelen van een ….. [Meer]

| Algemene Verordening Gegevensbescherming
Als u cliënt bent in onze apotheek ….. [Meer]

| Bezorging
Wij bezorgen medicijnen en hulpmiddelen ….. [Meer]

| Declaraties
Wij hebben een contract gesloten met ….. [Meer]

| Spreekuur/ Vragen aan de apotheek
Het blijkt dat veel mensen ons in ….. [Meer]

| Eigen bereidingen
Apotheek Hofsteede maakt medicijnen ….. [Meer]

| Koppeling met de huisartsen
Door de koppeling met de huisartsen is er ….. [Meer]

| Informatie over reizen
Wij beschikken over de laatste informatie betreffende ….. [Meer]

| Oude medicijnen
U kunt uw overtollige geneesmiddelen bij ….. [Meer]

| Tarieven
Een overzicht van onze tarieven vindt u …. [Meer]

Vertrouwensrelatie met alle cliënten

Ons kwaliteitsbeleid is er op gericht met alle cliënten en zorgverleners uit het gebied een vertrouwensrelatie op te bouwen. Dit betekent dat speciale aandacht wordt geschonken aan een aantal essentiële kwaliteitsaspecten, zoals:
– cliëntgerichte houding en dan vooral rekening houdend met de wensen van de mensen
– voldoende en juiste voorlichting
– goede werksystemen (qua automatisering, logistiek, etc)
– het up-to-date houden van wetenschappelijke kennis door apothekers, apothekersassistenten en medewerkers
– effectieve medicatie-begeleiding door professionele automatisering.
– Actieve benadering van het zorggebied door middel van bijvoorbeeld enquêtes, zodat we te weten komen hoe onze cliënten onze diensten ervaren en wat ze graag anders zouden willen zien. Dit geeft ons dan meteen een aanwijzing om projectmatig een aantal zaken te verbeteren

[Top]

Receptenservice

Er zijn vele mogelijkheden waardoor wij uw recept in de apotheek kunnen krijgen. U kunt zelf langs komen, we krijgen uw recept binnen via de fax, via email of rechtstreeks via de computer, doordat we gekoppeld zijn met de meeste huisartsen in Oss. Van deze laatste mogelijkheid wordt door steeds meer mensen gebruik gemaakt. Wij streven er zoveel mogelijk naar dat het recept er eerder is dan u. Het voordeel voor u is dat we de geneesmiddelen al klaar kunnen hebben staan, als u komt. Een 2e voordeel voor u is dat u na het aanvragen van een herhaling van een recept bij uw huisarts, niet meer zelf het receptbriefje hoeft op te halen bij uw arts. U kunt rechtstreeks naar de apotheek komen om de medicatie op te halen. Als u een herhalingsrecept aanvraagt bij de huisarts kunt het 2 werkdagen later in de apotheek ophalen.
[Top]

Medicatiebegeleiding door mens en computer

Er moet veel gebeuren voordat wij een nieuw medicijn af kunnen leveren. In de apotheek wordt gecontroleerd of u een nieuw medicijn veilig kunt gaan gebruiken. We noemen dat medicatiebewaking. Met behulp van de computer voeren we de volgende controles uit:
– Is de dosering die voorgeschreven is juist?
– Gebruikt u al een middel met dezelfde werking?
– Gaat het nieuwe medicijn samen met de andere middelen die u gebruikt?
– Zijn er nog andere redenen waarom u het nieuwe medicijn niet kunt gebruiken?
Bijvoorbeeld zwangerschap, allergie of overgevoeligheid.
Heel veel mensen weten niet dat we deze controles uitvoeren en blijven daarom onnodig met vragen zitten. Deze controles worden uitgevoerd voordat u uw medicijnen meekrijgt. Wij passen deze controles ook toe, als u zelfzorgartikelen meeneemt uit de apotheek. Hiermee nemen we op een eenvoudige manier heel veel onzekerheden weg.Om de medicatiebewaking goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat wij weten welke geneesmiddelen u gebruikt, ook als u ze eventueel elders gehaald heeft. Per dag levert ons computerssysteem wel 400 waarschuwingen die allemaal beoordeeld en afgehandeld moeten worden.Soms kunnen we deze oplossen door informatie aan u te vragen, maar ook bellen we regelmatig met arts of specialist om een voorschrift te wijzigen. Alle genomen acties worden vastgelegd en een aantal wensen en afspraken worden opgeslagen in het elektronisch farmaceutisch dossier.

[Top]

Melden van bijwerkingen

Wanneer u geneesmiddelen moet gebruiken, wilt u graag het beste middel voor uw situatie. Een geneesmiddel dat het gewenste effect heeft, gemakkelijk te gebruiken is zonder dat u last krijgt van bijwerkingen. Wij willen u daar graag bij helpen. Mocht u last krijgen van bijwerkingen van een geneesmiddel, laast het ons even weten. Dan proberen wij samen met u een oplossing voor uw probleem te vinden.

[Top]

Herhaalservice

Met uw huisarts hebben wij afspraken gemaakt omtrent het starten van de herhaalservice. Zo kunnen wij automatisch de levering van medicijnen die u langdurig gebruikt regelen. Nu moet u steeds een herhaalrecept aanvragen bij uw huisarts. Dat gaat veranderen. Met de Herhaalservice zorgen uw huisarts en apotheker samen voor uw herhaalmedicatie. Zodra uw thuisvoorraad opraakt, staan de medicijnen telkens weer voor u klaar, zonder dat u zelf een herhaalrecept hoeft aan te vragen. U ontvangt hierover bericht van ons via de e-mail of post en u heeft dan voldoende tijd om uw medicijnen af te halen. De Herhaalservice is een kosteloze dienst van uw apotheek. Als u hierover meer informatie wil klik hier.

[Top]

Herhaalrecepten

Heeft u nog geneesmiddelen van een herhalingsrecept tegoed en wilt u dat wij deze voor u klaarzetten, dan kunt u dit doorgeven via de rubriek “Vragen” op deze website.
Geeft u daarbij a.u.b. wel duidelijk aan voor wie het is (+geboortedatum), om welk(e)geneesmiddel(en) het gaat en wanneer u deze op wilt komen halen. Denkt u er even aan uw herhalingsrecept mee te nemen naar de apotheek? In principe geldt: vandaag besteld, morgen klaar. Wilt u het eerder hebben of eventueel aan huis bezorgd, belt u ons dan even op (0412-622611).

[Top]

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Als u cliënt bent in onze apotheek staan uw persoonsgegevens in onze computer geregistreerd, o.a. om een goede medicatiebegeleiding uit te kunnen voeren, waardoor u de juiste geneesmiddelen krijgt met de juiste informatie. Tevens is het in de dienst buitengewoon nuttig dat een waarnemend arts of apotheker inzicht heeft in uw gegevens. Dit mag alleen, als u toestemming heeft gegeven voor uitwisseling van uw zorggegevens. Indien wij de aan u verstrekte genees- en/of hulpmiddelen rechtstreeks aan uw verzekeraar declareren, kan uw verzekeraar deze gegevens bij ons opvragen ter controle. Inzage in uw gegevens valt onder het beroepsgeheim van artsen en apothekers (en hun medewerkers). In verband met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming, die per 25 mei 2018 in werking is getreden, willen wij een en ander nog eens onder uw aandacht brengen.

[Top]

Bezorging

Wij bezorgen medicijnen en hulpmiddelen, zoals incontinentiemateriaal gratis bij u aan huis. Deze dienstverlening is bedoeld voor iedereen die om wat voor reden dan ook, minder gemakkelijk naar de apotheek kan komen. Wij bezorgen ’s middags van 14.00 tot 18.00 uur. Onze bezorger heeft een cursus voor apotheekbezorgers gevolgd, is getraind in cliëntgerichtheid en heeft veel ervaring. Voor vragen over geneesmiddelen kunt u echter niet direct bij haar terecht. Toch blijkt dat veel mensen in toenemende mate iets willen vragen over hun geneesmiddelen en alles wat er mee samenhangt. Dan kunt u altijd even contact opnemen met ons. Soms komt het voor dat onze bezorger de mensen niet thuis treft. Dan gaat er een briefje door de brievenbus en de medicijnen worden teruggebracht naar de apotheek, tenzij hierover met u iets anders is afgesproken.
Medicijnen stellen wij graag persoonlijk ter hand, in de apotheek of bij u thuis.

[Top]

Declaraties

We hebben een contract gesloten met de meeste zorgverzekeraars in Nederland. Dit betekent voor u dat wij uw declaraties rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar kunnen sturen, zodat u daar geen omkijken meer naar heeft. Voor genees- of hulpmiddelen die niet vergoed worden door uw verzekeraar zullen wij u vragen deze meteen met ons af te rekenen. Bij voorkeur betaalt u door te pinnen, als dat niet kan, kunt u ook contant betalen. Als u ons een automatische incassomachtiging geeft, kunnen wij ook leveren op rekening. U ontvangt dan aan het einde van de maand een beveiligde e-mail met daarin de factuur. De e-mail kunt u openen met een code die u ontvangt op uw 06-nummer. Mocht u geen e-mailadres of 06-nummer hebben, dan ontvangt u een factuur per post.

[Top]

Spreekuur/ Vragen aan de apotheek

Het blijkt dat veel mensen ons in toenemende mate iets willen vragen over hun geneesmiddelengebruik en alles wat daar mee samenhangt. Voor vragen hebben wij bewust geen speciaal (beperkt) spreekuur, maar kunt u de hele dag bij ons terecht van ma t/m vr van 8 tot 17.30 uur. Dit kan in de apotheek in onze aparte spreekkamer, telefonisch, per brief, fax of email. De meeste vragen kunnen door onze medewerkers worden beantwoord. Wilt u meer weten? Vraag dan gerust naar een van beide apothekers.Wilt u zelf in de boeken duiken om iets meer over geneesmiddelen te weten te komen, dan is daarvoor een leestafel en allerlei recente vakliteratuur beschikbaar. In alle gevallen is er ook een vers kopje koffie of thee voor u.

[Top]

Eigen bereidingen

Apotheek Hofsteede maakt medicijnen zelf voor iedereen die om wat voor reden dan ook minder gemakkelijk gebruik kan maken van bestaande handelsproducten. Deze medicijnen worden dan op maat samengesteld voor de cliënt. Omdat we met sterk werkzame stoffen werken wordt er veel aandacht besteed aan hygiëne en Arbo-eisen.
De assistenten die in deze afdeling werken zijn bijzonder ervaren. Als een product klaar is, volgt een controle door één van de apothekers. Ook sturen we regelmatig onze producten op naar een laboratorium voor controle op kwaliteit, gehalte, zuiverheid, verpakking en etikettering.
Wij huldigen het standpunt dat wij zelf niets maken als dat niet nodig is. Het is namelijk uiterst bewerkelijk om volgens alle moderne voorschriften iets te produceren en die energie willen we graag reserveren voor gevallen waarin het echt nodig is. In het algemeen is wat vandaag besteld wordt, morgen klaar, maar voor echte spoedgevallen kan het soms sneller.

[Top]

Koppeling met de huisartsen

Door de koppeling met de huisartsen is er ook toegevoegde waarde in de informatie-uitwisseling tussen artsen en apothekers. In Oss vindt maandelijks een zogenoemd farmacotherapie-overleg(FTO) plaats, waar met alle betrokkenen wordt doorgesproken welke medicijnen bij welke ziektes vandaag de dag de voorkeur hebben. Keuzes die daar worden afgesproken, staan in het elektronische receptenboek (formularium). Na het stellen van een bepaalde diagnose krijgt de arts deze keuzes op zijn computerscherm in beeld, zodat hij meteen het juiste middel voor u kan kiezen.
De technologische vooruitgang maakt het mogelijk om in de toekomst de beschikking te hebben over een volledig elektronisch patiënten dossier (EPD). Wij lopen hierin vooruit samen met enkele andere steden in ons land. Dit wordt dan mogelijk door een soort beveiligd internetsysteem dat alleen beschikbaar is voor zorgverleners. Hierdoor kan er kwaliteit geleverd worden in de zorg coor de patiënt met name wat betreft de medicatiebegeleiding en medicatiebewaking. Het privacyaspect is hierbij van enorm belang. Zo heeft de huisarts wel inzage in de geneesmiddelenhistorie, maar de apotheek natuurlijk niet in het medisch dossier.

[Top]

Informatie over reizen

Wij beschikken over de laatste informatie betreffende vaccinaties en preventie van malaria voor reizen naar alle landen in de wereld. Maakt u even afspraak. Voordat we advies kunnen geven hebben we namelijk een aantal gegevens van u nodig, zoals de reisbestemming, de duur van de reis, of u reist onder primitieve omstandigheden of niet, uw geneesmiddelgebruik en eventuele ziektes die u heeft. Samen met u stellen we een advies op maat samen.

[Top]

Oude medicijnen

U kunt uw overtollige geneesmiddelen bij ons inleveren. Wij zorgen voor een verantwoorde vernietiging.
In verband met het risico op prikken worden spuiten en naalden alleen geaccepteerd in harde containers.

[Top]

Tarieven

Een overzicht van onze tarieven vindt u hier: Prijslijst Tarieven apotheek Hofsteede 2024

[Top]